Konin,

czwartek, 4 października 2012

O podwyżkach cen biletów miejskiej komunikacji

Przedwczorajsza (26 września) sesja Rady Miasta, podczas której debatowano o podwyżkach cen biletów MZK w Koninie, nasunęła mi kilka refleksji. Podwyżki przyjęto w formie kompromisowej, czyli podniesiono ceny biletów jednorazowych o 20 groszy oraz nieznacznie ceny biletów okresowych, ale nie uległy zmianom ceny biletów sieciowych.

Propozycja wykorzystania torowisk na terenie miasta Konina

Kolej podmiejska, oparta na kursującym co 30- 40 minut wagonie motorowym (tzw. autobusie szynowym), być może mogłaby się udać w Koninie. Miasto posiada dość korzystny układ torowisk. Wystarczy jeden wagon motorowy aby zamknąć obieg i zaoferować kursy co 30 minut. Czas przejazdu do Pątnowa ok. 10 minut, zresztą zleży od stanu linii, ale ten można poprawić. Stan linii musiałby być zbadany, ponadto sieć ma liczne możliwości rozwoju po połączeniu ich z siecią torowisk przemysłowych.

Na początku linia poprowadzi z Konina do Pątnowa, i wystarczy jeden szynobus kursujący jako wahadło w cyklu co 30 minut. Stopniowo linia byłaby wydłużana aż do Łężyn. W przyszłości możliwe kursy do Kleczewa. Z czasem  możliwa rozbudowa do Ślesina i centrum Kleczewa wykorzystując korytarze po sieci kolei wąskotorowych. Koszt I fazy (do Pątnowa) to koszt 1-członowego autobusu szynowego. Infrastruktura byłaby w posiadaniu samorządu, samorząd nie wydawałby wiele ponad nakłady na utrzymanie linii. Dla pełnego wykorzystania pojemności taboru na tej linii wystarczy potok 1600 podróżnych dziennie / 800 osób w każdym kierunku.